Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Ерөнхий мэдээлэл

Гэрэлт-Од овогтой Батзаяа

Боловсролын доктор(PhD)

Салбар : Нийгмийн шинжлэх ухаан, 6.2 Хэл, уран зохиол

Бүтээлийн тоо: 2

Ишлэгдсэн тоо: 0

Диссертацийн ажил


Бүтээлийн жагсаалт

Зохиогч Нэр Төрөл Он Салбар
Бүтээл бүртгэгдээгүй байна.