Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Ерөнхий мэдээлэл

Аюушхүү овогтой Хүү-Ухна

Боловсролын доктор(PhD)

Салбар : Байгалийн шинжлэх ухаан

Бүтээлийн тоо: 2

Ишлэгдсэн тоо: 0

Диссертацийн ажил


Бүтээлийн жагсаалт

Зохиогч Нэр Төрөл Он Салбар
Бүтээл бүртгэгдээгүй байна.