Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Ерөнхий мэдээлэл

Магсар овогтой Оюунтөгс

Боловсролын доктор(PhD)

Салбар : Нийгмийн шинжлэх ухаан, 5.2 Эдийн засаг, Бизнес

Бүтээлийн тоо: 0

Ишлэгдсэн тоо: 0

Диссертацийн ажил

Сэдэв Он Салбар
Диссертаци бүртгэгдээгүй байна.

Бүтээлийн жагсаалт

Зохиогч Нэр Төрөл Он Салбар
Бүтээл бүртгэгдээгүй байна.