Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Ерөнхий мэдээлэл

Шийхар овогтой Доржсэмбэ

Боловсролын доктор(PhD)

Салбар : Байгалийн шинжлэх ухаан, 1.1 Математик

Бүтээлийн тоо: 14

Ишлэгдсэн тоо: 0

Диссертацийн ажил

Сэдэв Он Салбар
ГРАФЫН ИРРЕГУЛЯР ЧАНАР БА ДУНДАЖ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТ 2022 Байгалийн шинжлэх ухаан

Бүтээлийн жагсаалт

Зохиогч Нэр Төрөл Он Салбар
Шийхар Доржсэмбэ, B. Horoldagva, L. Buyantogtokh, Sh. Dorjsembe, I. Gutman Maximum Size of Maximally Irregular Graphs
Өгүүлэл
2016 Байгалийн шинжлэх ухаан
Шийхар Доржсэмбэ, B. Horoldagva, Ts. Selenge, L. Buyantogtokh, Sh. Dorjsembe Upper Bounds for the Reduced Second Zagreb Index of Graphs
Өгүүлэл
2021 Байгалийн шинжлэх ухаан
Шийхар Доржсэмбэ, B. Horoldagva, L. Buyantogtokh, E. Azjargal, D. Adiyanyam, C. Xu On Graphs with Maximum Average Eccentricit
Өгүүлэл
2021 Байгалийн шинжлэх ухаан
Шийхар Доржсэмбэ, B. Horoldagva Reduced Sombor Index of Bicyclic Graphs
Өгүүлэл
Байгалийн шинжлэх ухаан
Шийхар Доржсэмбэ, L. Buyantogtokh, B. Horoldagva Reduced Sombor index of graphs
Өгүүлэл
Байгалийн шинжлэх ухаан
Шийхар Доржсэмбэ, L. Buyantogtokh, I. Gutman, B. Horoldagva, T. Reti Irregularity of Graphs.
Өгүүлэл
2022 Байгалийн шинжлэх ухаан