Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Ерөнхий мэдээлэл

Балт овогтой Жавзандулам

Боловсролын доктор(PhD)

Салбар : Анагаах ухаан, эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан, 3.2 Клиникийн анагаах ухаан

Бүтээлийн тоо: 20

Ишлэгдсэн тоо: 0

Диссертацийн ажил

Сэдэв Он Салбар
Монгол дахь Бехчетийн өвчний эмнэлзүй, оношилгооны асуудал 2021 Анагаах ухаан, эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан

Бүтээлийн жагсаалт

Зохиогч Нэр Төрөл Он Салбар
Kitaichi Nobuyoshi, Балт Жавзандулам, Uehara Osamu, Abiko Yoshihiro, Жамъянжав Баасанхүү, Жав Сарантуяа, Nagasawa Toshiyuki, Horie Yukihiro, Mori Mari, Fijuta Mari, Lennikov Anton, Ohta Tohru, Hiraoka Miki, Iwata Daiju, Namba Kenichi, Ohno Shigeaki Alteration of oral flora in Mongolian patients with Behcet’s disease: a multicentre study
Өгүүлэл
2020 Анагаах ухаан, эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан
Балт Жавзандулам, Дандий Зулгэрэл, Г.Чимэдлхамсүрэн, О.Шигеаки, К.Нобуёши, Жамъянжав Баасанхүү, Жав Сарантуяа Монголд тохиолдох Бехчетийн өвчний эмнэлзүйн онцлогийг судалсан үр дүн
Өгүүлэл
2021 Анагаах ухаан, эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан
Балт Жавзандулам, У.Осаму, К.Нобуёши, Жамъянжав Баасанхүү, Жав Сарантуяа Бехчетийн өвчинтэй монгол өвчтөнүүдийн амны хөндийн микрофлорын бүрэлдхүүнийг судалсан үр дүн
Өгүүлэл
2021 Анагаах ухаан, эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан
Балт Жавзандулам, L Y Yip Jennifer, J Foster Paul, Даваацэрэн Уранчимэг Randomised controlled trial of screening and prophylactic treatment to prevent primary angle closure glaucoma.
Өгүүлэл
2010 Анагаах ухаан, эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан
Балт Жавзандулам, Жамъянжав Баасанхүү, Жав Сарантуяа, Дандий Зулгэрэл, Ганболд Чимэдлхамсүрэн, Horie Yukihiro, Lennikov Anton, Uehara Osamu, Ohno Shigeaki, Kitaichi Nobuyoshi Clinical features of Behcet’s disease in Mongolia: a multicenter study
Өгүүлэл
2020 Анагаах ухаан, эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан