Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Ерөнхий мэдээлэл

Эвсанаа овогтой Байгалмаа

Боловсролын доктор(PhD)

Салбар : Анагаах ухаан, эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан, 3.5 Бусад анагаах ухаан

Бүтээлийн тоо: 16

Ишлэгдсэн тоо: 0

Диссертацийн ажил

Сэдэв Он Салбар
Гемодиализ эмчилгээтэй холбоотой гарах зарим хүндрэлийг судалсан нь 2020 Анагаах ухаан, эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан

Бүтээлийн жагсаалт

Зохиогч Нэр Төрөл Он Салбар
Эвсанаа Байгалмаа “Бөөрний архаг өвчний үеийн цус багадалтын эмнэлзүйн асуудалд”
Өгүүлэл
2020 Анагаах ухаан, эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан
Эвсанаа Байгалмаа “Байнгын диализтэй өвчтөнүүдэд тохиолдох цус багадалтын оношлогоо, хяналтын асуудалд”,
Өгүүлэл
2020 Анагаах ухаан, эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан
Эвсанаа Байгалмаа “Dialysis Outcomes in Elderly Population in Asian Countries”
Өгүүлэл
2017 Анагаах ухаан, эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан
Эвсанаа Байгалмаа “Current Situation of Anemia Management among Hemodialysis Patients in Mongolia”,
Өгүүлэл
2020 Анагаах ухаан, эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан
Эвсанаа Байгалмаа “Өнгөт допплер хэт авиан шинжилгээний тусламжтайгаар гемодиализийн хүрцийг үнэлэх нь.
Өгүүлэл
2020 Анагаах ухаан, эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан