Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Ерөнхий мэдээлэл

Батсайхан овогтой Батжав

Боловсролын доктор(PhD)

Салбар : Нийгмийн шинжлэх ухаан, 5.3 Боловсрол судлал

Бүтээлийн тоо: 17

Ишлэгдсэн тоо: 0

Диссертацийн ажил


Бүтээлийн жагсаалт