Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Ерөнхий мэдээлэл

Отгончулуун овогтой Мөнхчимэг

Боловсролын доктор(PhD)

Салбар : Нийгмийн шинжлэх ухаан, 5.3 Боловсрол судлал

Бүтээлийн тоо: 15

Ишлэгдсэн тоо: 0

Диссертацийн ажил

Сэдэв Он Салбар
Улс төрийн бичвэрийг танихуйн хэл шинжлэлийн үүднээс судлах нь 2022 Нийгмийн шинжлэх ухаан

Бүтээлийн жагсаалт

Зохиогч Нэр Төрөл Он Салбар
Отгончулуун Мөнхчимэг Орчуулгын аргазүй, дискурс анализ улс төрийн текстэд ашиглах нь
Өгүүлэл
2020 Нийгмийн шинжлэх ухаан
Отгончулуун Мөнхчимэг Европ судлал - Улс төрийн дискурс судалгаанд текст майнинг аргыг ашиглах нь буюу орчин үеийн чиг хандлага, Гуравдагч хэлнээс орчуулсан орчуулгын бүтээлүүдэд хийсэн дискурс шинжилгээ (Орчуулгын ангийн оюутнуудын бүтээлүүдийн жишээн дээр)
Өгүүлэл
2022 Нийгмийн шинжлэх ухаан
Отгончулуун Мөнхчимэг Улс төрийн илтгэл /спийч орчуулахад соёлын нөлөө
Өгүүлэл
2020 Нийгмийн шинжлэх ухаан
Отгончулуун Мөнхчимэг Улс төрчдийн олонд хандсан яриа, илтгэлд хийсэн хэлэхүйн үйлдлийн онол, судалгааны дүн
Өгүүлэл
2021 Нийгмийн шинжлэх ухаан
Отгончулуун Мөнхчимэг Scientific Publishers Int. J. Advanced Research in Basic Engg. Sci.& Tech. Asia-Pacific. “A speech act analysis on political speeches of Elbegdorj Ts”
Өгүүлэл
2022 Нийгмийн шинжлэх ухаан
Отгончулуун Мөнхчимэг American Academic Scientific Research Journal for Engineering, Technology, and Sciences, (ASRJETS) (ISSN (Print) 2313-4410 & ISSN (Online) 2313-4402) Interpretation of Some Highlighting Discourse Markers In Political Speeches
Өгүүлэл
Нийгмийн шинжлэх ухаан
Отгончулуун Мөнхчимэг 3-4 настай хүүхдийн хэл ярианы хөгжил ба танин мэдэхүйн онцлогт хийсэн ажиглалтын судалгаа.
Өгүүлэл
Нийгмийн шинжлэх ухаан
Отгончулуун Мөнхчимэг Орчуулгын арга зүйн асуудалд оюутнуудын түгээмэл гаргадаг алдаанууд Орчуулга зүй, №07(508)
Өгүүлэл
2019 Нийгмийн шинжлэх ухаан