Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Ерөнхий мэдээлэл

Баттөмөр овогтой Гэрэлмаа

Боловсролын доктор(PhD)

Салбар : Нийгмийн шинжлэх ухаан, 5.3 Боловсрол судлал

Бүтээлийн тоо: 10

Ишлэгдсэн тоо: 0

Диссертацийн ажил


Бүтээлийн жагсаалт

Зохиогч Нэр Төрөл Он Салбар
Баттөмөр Гэрэлмаа, Ц., Цолмон Шуудангийн хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжид нөлөөлж буй өмнөх хүчин цахим үйлчилгээний итгэл нь дахин үйлчилгээнд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн судалгаа,
Өгүүлэл
2022 Нийгмийн шинжлэх ухаан
Баттөмөр Гэрэлмаа, В.Ким, , Х.С Жанг Ухаалаг үйлдвэр барихын урьтал ба үр дагаврын судалгаа.
Өгүүлэл
2021 Нийгмийн шинжлэх ухаан
Баттөмөр Гэрэлмаа, В., Ким Монголын шуудангийн үйлчилгээний салбарын хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжид нөлөөлж буй өмнөх хүчин зүйлсийн судалгаа
Өгүүлэл
2020 Нийгмийн шинжлэх ухаан
Баттөмөр Гэрэлмаа, В., Ким, Х.С Жанг Аж үйлдвэрийн дөрөв дэх хувьсгал (Аж үйлдвэр 4.0)-ын хэтийн төлөвт ухаалаг үйлдвэр барихад нөлөөлж буй дотоод болон гадаад хүчин зүйлийн судалгаа
Өгүүлэл
2021 Нийгмийн шинжлэх ухаан
Баттөмөр Гэрэлмаа, В. Ким Цахим хүргэлтийн чанарыг Делон болон Маклины онолоор судлах нь
Өгүүлэл
2022 Нийгмийн шинжлэх ухаан
Баттөмөр Гэрэлмаа, Г Хонгорзул, В.Ким Шуудангийн хүргэлтийн үйлчилгээний сэтгэл ханамжид нөлөөлж буй хүчин зүйлүүд.
Өгүүлэл
2022 Нийгмийн шинжлэх ухаан