Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Ерөнхий мэдээлэл

Бумдүүрэн овогтой Түвшинтулга

Боловсролын доктор(PhD)

Салбар : Хөдөө аж ахуйн (ХАА) шинжлэх ухаан, 4.5 Бусад ХАА шинжлэх ухаан

Бүтээлийн тоо: 1

Ишлэгдсэн тоо: 0

Диссертацийн ажил

Сэдэв Он Салбар
"Пироплазм өвчний эмчилгээний арга болон тандалтын судалгаа" 2016 Хөдөө аж ахуйн (ХАА) шинжлэх ухаан

Бүтээлийн жагсаалт

Зохиогч Нэр Төрөл Он Салбар
Бүтээл бүртгэгдээгүй байна.