Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Ерөнхий мэдээлэл

Дүгэрсүрэн овогтой Энхбаатар

Боловсролын доктор(PhD)

Салбар : Инженерийн ухаан, технологи, 2.11 Бусад инженерчлэл, технологи

Бүтээлийн тоо: 19

Ишлэгдсэн тоо: 0

Диссертацийн ажил


Бүтээлийн жагсаалт

Зохиогч Нэр Төрөл Он Салбар
Дүгэрсүрэн Энхбаатар Хүйтний нөхцөлд цутгасан төмөр бетоны технологийн аргачлалыг сайжруулах нь.
Өгүүлэл
2016 Инженерийн ухаан, технологи
Дүгэрсүрэн Энхбаатар Возможности применения противоморозных химических добавок для улучшения долговечности и морозостойкости бетона.
Өгүүлэл
Инженерийн ухаан, технологи
Дүгэрсүрэн Энхбаатар Кинетика прочности бетона на Российских и Монгольских цементах при различных тевердения.
Өгүүлэл
2018 Инженерийн ухаан, технологи
Дүгэрсүрэн Энхбаатар Зимнее бетонирование надежный путь повышения эффективности строительной отрасли,
Өгүүлэл
2016 Инженерийн ухаан, технологи
Дүгэрсүрэн Энхбаатар Permafrost and geotechnical investigations in Nalaikh Depression of Mongolia[J].
Өгүүлэл
Инженерийн ухаан, технологи
Дүгэрсүрэн Энхбаатар Хүйтний нөхцөлд цутгасан төмөр бетоны технологийн аргачлалыг сайжруулах нь.
Өгүүлэл
2016 Инженерийн ухаан, технологи
Дүгэрсүрэн Энхбаатар Өвлийн нөхцөлд бетоны бэхжилт, хөлдөх хугацааг тодорхойлох аргуудын харьцуулсан судалгаа.
Өгүүлэл
2016 Инженерийн ухаан, технологи
Дүгэрсүрэн Энхбаатар Бетоны бэхжилтийн хугацаа ба бат бэхийг гадна орчны температураас хамааруулан тооцох нь.
Өгүүлэл
2016 Инженерийн ухаан, технологи
Дүгэрсүрэн Энхбаатар Возможности применения противоморозных химических добавок для улучшения долговечности и морозостойкости бетона.
Өгүүлэл
2016 Инженерийн ухаан, технологи