Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Ерөнхий мэдээлэл

Шүрэнчулуун овогтой Цэрэндулам

Боловсролын доктор(PhD)

Салбар : Нийгмийн шинжлэх ухаан, 5.3 Боловсрол судлал

Бүтээлийн тоо: 1

Ишлэгдсэн тоо: 0

Диссертацийн ажил


Бүтээлийн жагсаалт

Зохиогч Нэр Төрөл Он Салбар
Бүтээл бүртгэгдээгүй байна.