Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Ерөнхий мэдээлэл

Зориг овогтой Жаргалмаа

Боловсролын доктор(PhD)

Салбар : Нийгмийн шинжлэх ухаан, 5.5 Хууль

Бүтээлийн тоо: 10

Ишлэгдсэн тоо: 0

Диссертацийн ажил


Бүтээлийн жагсаалт