Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Ерөнхий мэдээлэл

Сумъяасүрэн овогтой Чулуунбат

Боловсролын доктор(PhD)

Салбар : Нийгмийн шинжлэх ухаан, 5.9 Бусад нийгмийн шинжлэх ухаан

Бүтээлийн тоо: 14

Ишлэгдсэн тоо: 0

Диссертацийн ажил

Сэдэв Он Салбар
Д.Урианхайн уран бүтээлийн туурвил зүйн онцлог 2022 Нийгмийн шинжлэх ухаан

Бүтээлийн жагсаалт

Зохиогч Нэр Төрөл Он Салбар
Сумъяасүрэн Чулуунбат 1276 онд Гуулин улсаас Монголд илгээсэн бичиг
Өгүүлэл
2014 Нийгмийн шинжлэх ухаан
Сумъяасүрэн Чулуунбат Монгол дахь солонгос хэлний боловсролын өнөөгийн байдал
Өгүүлэл
2015 Нийгмийн шинжлэх ухаан
Сумъяасүрэн Чулуунбат Д.Урианхайн жүжгийн зохиолын туурвил зүйн онцлог
Өгүүлэл
2007 Нийгмийн шинжлэх ухаан
Сумъяасүрэн Чулуунбат Хэл сэтгэхүй - төв халх аман яриа
Өгүүлэл
2011 Нийгмийн шинжлэх ухаан
Сумъяасүрэн Чулуунбат “몽-한어 비교연구의 몇 가지 문제” Монгол Солонгос хэлний харьцуулсан судалгаа.
Өгүүлэл
2009 Нийгмийн шинжлэх ухаан
Сумъяасүрэн Чулуунбат “한국 현대문화로 배우는 한국어” (초급-말하기 교재)
Өгүүлэл
2014 Нийгмийн шинжлэх ухаан
Сумъяасүрэн Чулуунбат 1277 онд Гуулин улсын вангаас Хөх гүрний Хубилай хаанд илгээсэн айлтгал
Өгүүлэл
2015 Нийгмийн шинжлэх ухаан
Сумъяасүрэн Чулуунбат “Корйө улсын вангаас Хубилай хааны мэлмий гийсэн өдөрт дэвшүүлсэн баярын бичиг/1280-1290/
Өгүүлэл
2019 Нийгмийн шинжлэх ухаан
Сумъяасүрэн Чулуунбат Поло гэдэг үгийн тухай
Өгүүлэл
2018 Нийгмийн шинжлэх ухаан
Сумъяасүрэн Чулуунбат Үхэр хөөхөөр үг хөөх
Өгүүлэл
2012 Нийгмийн шинжлэх ухаан
Сумъяасүрэн Чулуунбат 1270 онд Гуулин улсаас Монголд илгээсэн бичиг
Өгүүлэл
2009 Нийгмийн шинжлэх ухаан
Сумъяасүрэн Чулуунбат 1275 онд Гуулин улсаас Монголд илгээсэн бичиг
Өгүүлэл
2010 Нийгмийн шинжлэх ухаан
Сумъяасүрэн Чулуунбат Монголын их хаанаас Корйө улсын ванд илгээсэн зарлиг бичгүүд /1280-1290/
Өгүүлэл
2019 Нийгмийн шинжлэх ухаан