Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Ерөнхий мэдээлэл

Сүхбаатар овогтой Бат-Эрдэнэ

Боловсролын доктор(PhD)

Салбар : Нийгмийн шинжлэх ухаан, 5.9 Бусад нийгмийн шинжлэх ухаан

Бүтээлийн тоо: 38

Ишлэгдсэн тоо: 0

Диссертацийн ажил


Бүтээлийн жагсаалт

Зохиогч Нэр Төрөл Он Салбар
Сүхбаатар Бат-Эрдэнэ Соёлын өвийн тулгамдсан асуудлууд
Өгүүлэл
2011 Нийгмийн шинжлэх ухаан
Сүхбаатар Бат-Эрдэнэ Соёлын биет өвийн тулгамдсан асуудлууд
Өгүүлэл
2015 Нийгмийн шинжлэх ухаан
Сүхбаатар Бат-Эрдэнэ Хамтын бүтээл Түрэгүүдийн мөрөөр I Өвөр хавцлын дөрвөлжингүүдэд
Өгүүлэл
2021 Нийгмийн шинжлэх ухаан
Сүхбаатар Бат-Эрдэнэ, Ц. Бямба-Очир Байгалийн болон түүх соёлын дурсгалт газруудыг хослуулсан аялал жуулчлалын шинэ маршрутыг бий болгох нь
Өгүүлэл
2021 Нийгмийн шинжлэх ухаан
Сүхбаатар Бат-Эрдэнэ Хамтын бүтээл Монголын түүх II
Өгүүлэл
2019 Нийгмийн шинжлэх ухаан
Сүхбаатар Бат-Эрдэнэ Соёлын өвийн талаарх хууль эрх зүйн ойлголт, өнөөгийн байдал
Өгүүлэл
2019 Нийгмийн шинжлэх ухаан
Сүхбаатар Бат-Эрдэнэ, Ю. Болдбаатар, Д. Хатанбаатар, Ц. Бямба-Очир Булган аймгийн Тэшиг сумын Харгал нуурын орчимд хийсэн хадны зосон зургийн хайгуул судалгаа
Өгүүлэл
2018 Нийгмийн шинжлэх ухаан
Сүхбаатар Бат-Эрдэнэ Увс аймгийн Хяргас сумын нутагт хийсэн археологийн хайгуул судалгааны товч танилцуулга
Өгүүлэл
2017 Нийгмийн шинжлэх ухаан
Сүхбаатар Бат-Эрдэнэ Мэргэжлийн археологийн байгууллагуудын хүний нөөцийн өнөөгийн байдал
Өгүүлэл
2017 Нийгмийн шинжлэх ухаан
Сүхбаатар Бат-Эрдэнэ Баянхонгор аймгийн Баян-овоо, Өлзийт, Жинст сумдад явуулсан хайгуул судалгаа
Өгүүлэл
2018 Нийгмийн шинжлэх ухаан
Сүхбаатар Бат-Эрдэнэ, Л. Эрдэнэболд, Ц. Бямба-Очир, Ч. Ванчигдаш Архангай аймгийн Хотонт сумын Өвөр хавцлын амны IV дөрвөлжингийн 2019 оны малтлага судалгаа
Өгүүлэл
2019 Нийгмийн шинжлэх ухаан
Сүхбаатар Бат-Эрдэнэ, Ю. Болдбаатар, Я. Цэрэндагва, Д. Хатанбаатар, З. Одбаяр, Р. Төгссайхан Баянхонгор аймгийн Баян-Овоо сумын нутаг Нүхэн хаданд хийсэн археологийн судалгаа
Өгүүлэл
2019 Нийгмийн шинжлэх ухаан
Сүхбаатар Бат-Эрдэнэ Хамтын бүтээл Монголын археологийн толь бичиг
Өгүүлэл
2021 Нийгмийн шинжлэх ухаан
Сүхбаатар Бат-Эрдэнэ Хамтын бүтээл Эртний нүүдэлчдийн өв
Өгүүлэл
2019 Нийгмийн шинжлэх ухаан
Сүхбаатар Бат-Эрдэнэ Археологийн дурсгалыг авран хамгаалах асуудалд
Өгүүлэл
2015 Нийгмийн шинжлэх ухаан
Сүхбаатар Бат-Эрдэнэ Дорнод Монголын неолитын нэгэн оршуулгын тухай дахин өгүүлэх нь
Өгүүлэл
2016 Нийгмийн шинжлэх ухаан
Сүхбаатар Бат-Эрдэнэ, Ю. Болдбаатар, Л. Эрдэнэболд, Д. Хатанбаатар, Ч. Ванчигдаш, С. Болормаа Дэл уулын Гоожинхойн хадны оршуулга
Өгүүлэл
2017 Нийгмийн шинжлэх ухаан
Сүхбаатар Бат-Эрдэнэ Археологийн авран хамгаалах судалгааны тулгамдсан асуудлууд
Өгүүлэл
2016 Нийгмийн шинжлэх ухаан
Сүхбаатар Бат-Эрдэнэ Сарын гэзгийн Ханан, Ташгайн хадны зураг
Өгүүлэл
2016 Нийгмийн шинжлэх ухаан
Сүхбаатар Бат-Эрдэнэ Соёлын өвийн тулгамдсан асуудлууд
Өгүүлэл
2011 Нийгмийн шинжлэх ухаан
Сүхбаатар Бат-Эрдэнэ, Ц. Бямба-Очир, Ж. Бат-Отгон Шивээт толгойн хүн чулуун хөшөө
Өгүүлэл
2012 Нийгмийн шинжлэх ухаан
Сүхбаатар Бат-Эрдэнэ Бэгтэрийн тухай зарим асуудалд
Өгүүлэл
2012 Нийгмийн шинжлэх ухаан
Сүхбаатар Бат-Эрдэнэ Монголын Нууц Товчооны орон зайн судалгааны зарим асуудалд /Мау өндрийн тулааны жишээн дээр/
Өгүүлэл
2013 Нийгмийн шинжлэх ухаан
Сүхбаатар Бат-Эрдэнэ Монгол улсад хийгдэж буй археологийн авран хамгаалах судалгаа (2012 оны байдлаар)
Өгүүлэл
2013 Нийгмийн шинжлэх ухаан
Сүхбаатар Бат-Эрдэнэ Мухдагийн хүннү булш
Өгүүлэл
2015 Нийгмийн шинжлэх ухаан
Сүхбаатар Бат-Эрдэнэ Мухдагийн амны хүннү булш
Өгүүлэл
2013 Нийгмийн шинжлэх ухаан
Сүхбаатар Бат-Эрдэнэ Хүннүгийн нэгэн өвөрмөц дурсгалын тухай
Өгүүлэл
2013 Нийгмийн шинжлэх ухаан
Сүхбаатар Бат-Эрдэнэ, Ю. Болдбаатар, Л. Эрдэнэболд, Ц. Бямба-очир, Д. Хатанбаатар, Ц. Ванчигдаш, С. Болормаа, З. Одбаяр, Т. Мөррэнцэн, Р. Төгссайхан Эгийн голын усан цахилгаан станц баригдах төслийн хүрээнд Булган аймгийн Хутаг-Өндөр сумын нутагт хийсэн археологийн авран хамгаалах малтлага судалгааны товч үр дүн
Өгүүлэл
2014 Нийгмийн шинжлэх ухаан
Сүхбаатар Бат-Эрдэнэ Хамтын бүтээл Археологийн судалгаа-I
Өгүүлэл
2014 Нийгмийн шинжлэх ухаан
Сүхбаатар Бат-Эрдэнэ Уул уурхай ба соёлын өвийн тулгамдсан асуудлууд
Өгүүлэл
2011 Нийгмийн шинжлэх ухаан
Сүхбаатар Бат-Эрдэнэ Эгийн голын хөндийд хийсэн 2015 оны археологийн авран хамгаалах судалгаа Монголын археологи-2015
Өгүүлэл
2015 Нийгмийн шинжлэх ухаан
Сүхбаатар Бат-Эрдэнэ Хамтын бүтээл Монголын түүх I
Өгүүлэл
2016 Нийгмийн шинжлэх ухаан
Сүхбаатар Бат-Эрдэнэ, Л. Эрдэнэболд, Ч. Ванчигдаш, Д. Хатанбаатар, С. Болормаа Зүрхийн Үзүүрийн хүннүгийн дурсгалт газарт хийсэн археологийн малтлага судалгааны урьдчилсан үр дүн
Өгүүлэл
2016 Нийгмийн шинжлэх ухаан
Сүхбаатар Бат-Эрдэнэ, Ц. Бямба-Очир Их Дөрөлж, Паалуу, Хэцүү тээгийн хадны зургийн судалгааны товч үр дүнгээс
Өгүүлэл
2020 Нийгмийн шинжлэх ухаан
Сүхбаатар Бат-Эрдэнэ, Ц. Бямба-Очир Их Дөрөлж, Паалуу, Хэцүү тээгийн хадны зураг
Өгүүлэл
2020 Нийгмийн шинжлэх ухаан