Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Ерөнхий мэдээлэл

Мягмарсүрэн овогтой Оюун-Эрдэнэ

Боловсролын доктор(PhD)

Салбар : Хөдөө аж ахуйн (ХАА) шинжлэх ухаан, 4.5 Бусад ХАА шинжлэх ухаан

Бүтээлийн тоо: 4

Ишлэгдсэн тоо: 0

Диссертацийн ажил

Сэдэв Он Салбар
Монголын бэлчээрийн малын махны хүйтний боловсруулалтын судалгаа 2023 Инженерийн ухаан, технологи

Бүтээлийн жагсаалт

Зохиогч Нэр Төрөл Он Салбар
Мягмарсүрэн Оюун-Эрдэнэ, P. Byambatsogt, “Study of Meat Cooling Process for Mongolian Livestock”
Өгүүлэл
2018 Инженерийн ухаан, технологи
Мягмарсүрэн Оюун-Эрдэнэ, С. Батмөнх, , Ч. Мангалжалав ”Монгол бэлчээрийн хонины махны дулаан физикийн үзүүлэлтийг тодорхойлох, харьцуулсан судалгаа”
Өгүүлэл
2022 Инженерийн ухаан, технологи