Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Ерөнхий мэдээлэл

Наранбаатар овогтой Сайнбаяр

Боловсролын доктор(PhD)

Салбар : Нийгмийн шинжлэх ухаан, 5.5 Хууль

Бүтээлийн тоо: 9

Ишлэгдсэн тоо: 0

Диссертацийн ажил

Сэдэв Он Салбар
Мөрдөгчийн эрх зүйн байдлын онол, практикийн асуудал 2023 Нийгмийн шинжлэх ухаан

Бүтээлийн жагсаалт

Зохиогч Нэр Төрөл Он Салбар
Наранбаатар Сайнбаяр “Мөрдөгчийн эрх зүйн байдал, онолын үндэс”
Өгүүлэл
2022 Нийгмийн шинжлэх ухаан
Наранбаатар Сайнбаяр "Мөрдөгч, шинжээчийн хамтын ажиллагаа ба тулгамдаж буй асуудал”
Өгүүлэл
2022 Нийгмийн шинжлэх ухаан
Наранбаатар Сайнбаяр Зам, тээврийн гэмт хэргээр халхавчласан хүнийг алах гэмт хэргийн нотолгоо
Өгүүлэл
2023 Нийгмийн шинжлэх ухаан
Наранбаатар Сайнбаяр "Хараат бус, бие даасан байх нь мөрдөн тогтоох чиг үүргийн үндсэн шинж мөн"
Өгүүлэл
2023 Нийгмийн шинжлэх ухаан
Наранбаатар Сайнбаяр “Мөрдөгчийн хараат бус байдал, харьцуулсан судлал”
Өгүүлэл
2021 Нийгмийн шинжлэх ухаан
Наранбаатар Сайнбаяр "Мөрдөгчийн ажлын гүйцэтгэл, үр дүнг дүгнэхэд тулгамдаж буй асуудал”
Өгүүлэл
Нийгмийн шинжлэх ухаан
Наранбаатар Сайнбаяр Мөрдөгчийн эрх зүйн байдал нь хүний эрхийг хангах чухал арга хэрэгсэл болох нь
Өгүүлэл
2022 Нийгмийн шинжлэх ухаан
Наранбаатар Сайнбаяр “Мөрдөгчийн эрх зүйн байдал, онолын үндэс"
Өгүүлэл
2022 Нийгмийн шинжлэх ухаан