Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Ерөнхий мэдээлэл

Лозвой овогтой Пүрэвлхам

Боловсролын доктор(PhD)

Салбар : Нийгмийн шинжлэх ухаан, 5.9 Бусад нийгмийн шинжлэх ухаан

Бүтээлийн тоо: 14

Ишлэгдсэн тоо: 0

Диссертацийн ажил


Бүтээлийн жагсаалт

Зохиогч Нэр Төрөл Он Салбар
Лозвой Пүрэвлхам “Соёлын артефакт”
Өгүүлэл
2010 Байгалийн шинжлэх ухаан
Лозвой Пүрэвлхам “Өвөрхангай аймгийн соёлын үл хөдлөх өвийн хадгалалт хамгаалалтын байдал"
Өгүүлэл
2009 Нийгмийн шинжлэх ухаан
Лозвой Пүрэвлхам “Erdenezul”
Өгүүлэл
Нийгмийн шинжлэх ухаан
Лозвой Пүрэвлхам "Tsedendamba About An Konowledge of Culture Heritage”
Өгүүлэл
Нийгмийн шинжлэх ухаан
Лозвой Пүрэвлхам An Esoteric Knowledge on a Stone Figure at the Baga Ereen«МАНАС»
Өгүүлэл
Нийгмийн шинжлэх ухаан
Лозвой Пүрэвлхам, Н. Ред. Ганбат, Д. Наранбаатар “Өвөрхангай аймгийн Соёлын өв”
Өгүүлэл
Нийгмийн шинжлэх ухаан
Лозвой Пүрэвлхам, Н. Ганбат, Д. Наранбаатар “Өндөр Гэгээний соёлын өв дэх бинари шинж”
Өгүүлэл
2021 Нийгмийн шинжлэх ухаан