Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Эрдэмтний хайлт

Энэ хуудас нь өөрийн судалгаанд шаардлагатай эрдэмтэн судлаачийн мэдээллийг богино хугацаанд олж төслийн судалгааны бүх төрлийн баг бүрдүүлэх боломж олгож байна.

Хайх эрдэмтэн           

Эцэг/эх-ийн нэр: Нэр:
Салбар: Зэрэг:
Хамгаалсан он: Диссертацийн дугаар:
Төрсөн он:
Хайлт үр дүн : 6186 бичлэг олдлоо.


# Эрдэмтний эцэг /эх/
-ийн нэр
Эрдэмтний нэр ШУ-ны салбар Эрдмийн зэрэг цол Имэйл Дисс №1 Дисс №2
1 Самен Абденбай Анагаах ухаан, эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан Боловсролын доктор(PhD) 0012
2 Мажид Абдул Нийгмийн шинжлэх ухаан Боловсролын доктор(PhD)
3 Даваажав Абмэд Анагаах ухаан, эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан Боловсролын доктор(PhD) abmed99@yahoo.com 1622
4 Данзан-Осор Аваадорж Хөдөө аж ахуйн (ХАА) шинжлэх ухаан Боловсролын доктор(PhD)
5 Онолт Аварзад Инженерийн ухаан, технологи Боловсролын доктор(PhD)
6 Равжир Аварзэд Хөдөө аж ахуйн (ХАА) шинжлэх ухаан Боловсролын доктор(PhD)
7 Чилхаажав Авдай Инженерийн ухаан, технологи Шинжлэх ухааны доктор(ScD) avdai_ch@must.edu.mn 1353
8 Бүдээбазар Авид Байгалийн шинжлэх ухаан Шинжлэх ухааны доктор(ScD) Avid@mas.ac.mn 1308 2146
9 Лхамсүрэн Авирмид Анагаах ухаан, эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан Боловсролын доктор(PhD) 2156
10 Авар Авирмэд Байгалийн шинжлэх ухаан Боловсролын доктор(PhD)