Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Монгол хүний төрөлхийн болон олдмол хэлбэрийн дүлийн үеийн генийн мутацийг тодорхойлох судалгааСалбар : Анагаах ухаан, эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан

Төслийн дугаар :

Төслийн төрөл : Хамтарсан төсөл

Хугацаа: 2016-2017

Санхүүжилт: 54,000.0 мян.төг

Түлхүүр үг : GJB2, SLC26A4, митохондри 12S rRNA, генетикийн тархварзүй, шалтгаан тодорхойгүй мэдрэл-мэдрэхүйн сонсгол бууралт

Үр дүн

1. Төрөлхийн болон олдмол хэлбэрийн таг дүлий болон мэдрэл-мэдрэхүйн 1-4р зэргийн бууралттай хүмүүсийн мутацыг тодорхойлсон.
2. Сonnexin 26 генийн мутац тодорхойлох аргазүйг боловсруулсан.
3. Дотоодын 2 сэтгүүлд нийтлэл хэвлүүлсэн.

Удирдагч


Бүрэн эх

Эрдэм шинжилгээний бүтээл
1. Нэг сэдэвт бүтээл, ном, товхимол /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
2. Эрдмийн зэрэг горилсон бүтээлийн нэр

3. Шинэ ба шинэчилсэн бүтээгдэхүүний загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
4. Шинэ болон шинэчилсэн технологи /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
5. Тоног төхөөрөмжийн туршилтын загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
6. Батлагдсан стандарт

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
7. Зөвлөмж

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Эмийн шалтгаант сонсгол бууралт нь генийн мутацтай холбоотой байдаг. Ялангуяа антибиотикийг сонгохдоо анхаарах шаардлагатай гэсэн зөвлөмж гаргасан Дэлгэрэнгүй
8. Заавар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
9. Патент

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
10.Ашигтай загварын гэрчилгээ


Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
12. Техник эдийн засгийн үндэслэл

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
13. Газрын зураг, атлас

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
14. Шинэ онол, теором

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
15. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
16. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Э. Жаргалхүү “Сонсголын хүнд хэлбэрийн бууралттай монгол хүний connexin 26 генийн мутацийг тодорхойлсон судалгааны ажлын зарим үр дүн” Дэлгэрэнгүй
2 Э. Жаргалхүү “ Төрөлхийн болон олдмол хэлбэрийн дүлий үеийн connexin 26 генийн мутац тодорхойлох” Дэлгэрэнгүй
17.Эрдэм шинжилгээний илтгэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
18.Эрдэм шинжилгээний илтгэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Э.Жаргалхүү Генетикийн шалтгаант дүлий сэдэвтэй илтгэл тавьсан. Дэлгэрэнгүй
19.Аргачлал

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Э.Жаргалхүү Сонсгол бууралттай холбоотой генийн мутацын 23 аргазүйг боловсруулж, удамзүйн лабораторуудад ашиглана Дэлгэрэнгүй
20.Ишлэл


Сэтгэгдэл бичих
Нэр :


СЭТГЭГДЛҮҮД