Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Хүнс, Хөдөө аж ахжйн бүтээгдэхүүнийг хадгалалтын үеийн хөнөөлт организмаас хамгаалах технологи нэвтрүүлэхСалбар : Хөдөө аж ахуйн (ХАА) шинжлэх ухаан

Төслийн дугаар :

Төслийн төрөл : Инновацийн төсөл

Хугацаа: 2016-2018

Санхүүжилт: 90,000.0 мян.төг

Түлхүүр үг : Үр тариа, агуулах, хөнөөлт организм, ноос, цагаан эрвээхэй, утагч, цахилгаан занга

Үр дүн

1. Хүнс, үр тариаг агуулахын шавж хачгаас хамгаалах, технологи нэвтрүүлсэн.
- Агуулахын шавжид мониторинг хийх зөвлөмж
- Хүнс, үр тариаг мэрэгч амьтнаас энгийн, механик, физик аргаар хамгаалах технологи нэвтрүүлсэн.
-Энгийн механик аргаар хамгаалах шинэ загварын занга, амьд баригч туршиж нэвтрүүлсэн.
-Агуулахын мэрэгч амьтантай тэмцэх зориулалтаар бэлдмэл туршиж нэвтрүүлсэн.
2. Хүнс, үр тариаг агуулахын шавж, хачгаас хамгаалах, технологи
-Хүнс, үр тариаг мэрэгч амьтнаас энгийн, механик, физик аргаар хамгаалах технологи
-Ноосон түүхий эд, ноосон бүтээгдэхүүнийг хивэн эрвээхийнээс хамгаалах, хадгалах технологийн горим
-Хүнс, үр тариаг агуулахад хадгалах технологи
3. Зохиогчийн эрх №8919-“Хивэн эрвээхэйн биологи, ноос, ноосон бүтээгдэхүүнд гэмтэл учруулах төлөв, түүнээс хамгаалах технологи боловсруулсан дүн”
Ашигтай загвар
“Кератин агуулсан түүхий эд, ноос ноолууран бүтээгдэхүүн, музейн үнэт үзмэрийг хивэн эрвээхэйнээс хамгаалах арга” №A/492-
“Бродимон өгөш бэлтгэх арга” №2507
4.Зөвлөмж-3, Заавар-11, Хэвлэн нийтлүүлсэн бүтээл -13

Удирдагч


Бүрэн эх

Эрдэм шинжилгээний бүтээл
1. Нэг сэдэвт бүтээл, ном, товхимол /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
2. Эрдмийн зэрэг горилсон бүтээлийн нэр

3. Шинэ ба шинэчилсэн бүтээгдэхүүний загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
4. Шинэ болон шинэчилсэн технологи /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Чимидтогтох Мягмар, бусад Хүнс, үр тариаг агуулахын шавж, хачгаас хамгаалах, технологи 2018 Дэлгэрэнгүй
2 Чимидтогтох Мягмар, Д. Цэвээндорж, Нанж Энхболд Хүнс, үр тариаг мэрэгч амьтнаас энгийн, механик, физик аргаар хамгаалах технологи 2018 Дэлгэрэнгүй
3 Чимидтогтох Мягмар Ноосон түүхий эд, ноосон бүтээгдэхүүнийг хивэн эрвээхийнээс хамгаалах, хадгалах технологийн горим 2018 Дэлгэрэнгүй
4 Чимидтогтох Мягмар, Мажаа Отгонсүрэн, Мижидсүрэн Бямбасүрэн Хүнс, үр тариаг агуулахад хадгалах технологи 2018 Дэлгэрэнгүй
5. Тоног төхөөрөмжийн туршилтын загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
6. Батлагдсан стандарт

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Чимидтогтох Мягмар Үр тарианы хэвтээ агуулахад тавигдах эрүүл ахуйн шаардлага 2018 Дэлгэрэнгүй
2 Чимидтогтох Мягмар Үр тарианы босоо агуулахад тавигдах эрүүл ахуйн шаардлага 2018 Дэлгэрэнгүй
7. Зөвлөмж

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Чимидтогтох Мягмар, М. Маш-Үлэмж Агуулахын хөнөөлт шавж, хачигт мониторинг хийх зөвлөмж 2018 Дэлгэрэнгүй
2 Мажаа Отгонсүрэн, Намдаг Лхагважав Хог ургамалтай тэмцэх аргын зөвлөмж 2018 Дэлгэрэнгүй
3 Чимидтогтох Мягмар, Мижидсүрэн Бямбасүрэн, Ц. Уянга Хүнс, үр тариаг хадгалалтын үеийн микотоксин үүсгэгч мөөгөнцрийн эрсдэлээс хамгаалах 2018 Дэлгэрэнгүй
8. Заавар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Чимидтогтох Мягмар, бусад Хүнс, үр тариаг хадгалалтын үеийн хөнөөлт организмаас хамгаалах технологийн заавар 2018 Дэлгэрэнгүй
2 Чимидтогтох Мягмар, Ц. Уянга, М. Маш-Үлэмж, Д. Цэвээндорж Үр тариаг энгийн агуулахад хадгалах горимын технологи /технологи заавар/ 2018 Дэлгэрэнгүй
3 Ц. Уянга, Чимидтогтох Мягмар, М. Маш-Үлэмж, Д. Цэвээндорж Үр тариаг бетон ситост хадгалах горимын технологи /технологи заавар/ 2018 Дэлгэрэнгүй
4 Ц. Уянга, М. Маш-Үлэмж, Чимидтогтох Мягмар, Д. Цэвээндорж Үр тариаг металл силост хадгалах горимын технологи /технологи заавар/ 2018 Дэлгэрэнгүй
5 Ц. Уянга, Чимидтогтох Мягмар, М. Маш-Үлэмж DIAMER TH-112-Утагч багажтай ажиллах заавар 2018 Дэлгэрэнгүй
6 Ц. Уянга, Чимидтогтох Мягмар, М. Маш-Үлэмж TEMPO SC ULTRA /БЕТА-ЦИФЛУТРИН 11.8%/ инсектицид хэрэглэх заавар 2018 Дэлгэрэнгүй
7 Чимидтогтох Мягмар, Нанж Энхболд, Д. Цэвээндорж Агуулах, барилга байгууламжийн мэрэгчидтэй тэмцэхэд амьд баригч хэрэглэх заавар 2018 Дэлгэрэнгүй
8 Нанж Энхболд, Чимидтогтох Мягмар, Д. Цэвээндорж Агуулахын мэрэгчидтэй тэмцэхэд занга хэрэглэх заавар 2018 Дэлгэрэнгүй
9 Нанж Энхболд, Чимидтогтох Мягмар, Д. Цэвээндорж Избавитель өгөш хэрэглэх заавар 2018 Дэлгэрэнгүй
10 Д. Цэвээндорж, Нанж Энхболд, Чимидтогтох Мягмар Мэрэгчдийн эсрэг хэрэглэх “Шишуба” өгөөшийг хэрэглэх заавар 2018 Дэлгэрэнгүй
11 Д. Цэвээндорж, Нанж Энхболд, Чимидтогтох Мягмар Агуулах, барилга байгууламжийн мэрэгчидэд “RatX” өгөөшийг хэрэглэх заавар 2018 Дэлгэрэнгүй
9. Патент

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
10.Ашигтай загварын гэрчилгээ


Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Нанж Энхболд, Далхаа Цэвээндорж Бродимон өгөш бэлтгэх арга 2016 Дэлгэрэнгүй
2 Ласран Норовсүрэн Кератин агуулсан түүхий эд, ноос ноолууран бүтээгдэхүүн, музейн үнэт үзвэрийг хивэн эрвээхийнээс хамгаалах арга 2018 Дэлгэрэнгүй
12. Техник эдийн засгийн үндэслэл

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
13. Газрын зураг, атлас

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
14. Шинэ онол, теором

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
15. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Ch Myagmar, L.Norovsuren, G.Ganbat Technique to protect the surface of woolen fibers from bacteria 2018 Дэлгэрэнгүй
2 Ts Uyanga, Ch Myagmar, M.Byambasuren Effect of storage on the quality of wheat seed 2018 Дэлгэрэнгүй
3 B.Ninjbadgar, N.Lkhagvajav, Ch Myagmar A review on toxicity studies on field bidweed seed (Convolvulus arvensis L) 2018 Дэлгэрэнгүй
16. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Ц. Уянга, Чимидтогтох Мягмар, Мижидсүрэн Бямбасүрэн Буудайн хадгалалтын үеийн мөөгөнцрийн өвчний судалгаа 2017 Дэлгэрэнгүй
2 Ласран Норовсүрэн, Чимидтогтох Мягмар, Г. Ганбат Ноосны үйлдвэрийн агуулахад хивэн эрвээхэйн тархалтыг тогтоож, хяналт тавих арга 2017 Дэлгэрэнгүй
3 Нанж Энхболд, Далхаа Цэвээндорж Бэлчээрийн хөнөөлт мэрэгчдийн тархалт, урьдчилан сэргийлэх боломж 2017 Дэлгэрэнгүй
4 Ласран Норовсүрэн, Чимидтогтох Мягмар, Г. Ганбат Ноосон түүхий эдийг хадгалах арга технологи 2018 Дэлгэрэнгүй
5 Ласран Норовсүрэн, Чимидтогтох Мягмар Кератин агуулсан түүхий эд бүтээгдэхүүнийг био гэмтлээс хамгаалахад температурын хамаарлыг судалсан дүн 2018 Дэлгэрэнгүй
6 Нанж Энхболд, Далхаа Цэвээндорж The research result of the use of rodent repellent in open field 2018 Дэлгэрэнгүй
7 Нанж Энхболд, Далхаа Цэвээндорж Хамгаалагдсан орчны мэрэгчдийн зүйлийн бүрэлдэхүүн, тархалтын судалгаа 2018 Дэлгэрэнгүй
8 Чимидтогтох Мягмар, Мижидсүрэн Бямбасүрэн, Ц. Уянга Буудайн хадгалалтын үеийн мөөгөнцрийн өвчний тархалтын судалгаа 2018 Дэлгэрэнгүй
9 Чимидтогтох Мягмар Буудайн үрэнд микотоксин үүсгэгч мөөгөнцрийг илрүүлэн судалсан дүнгээс 2018 Дэлгэрэнгүй
10 Мажаа Отгонсүрэн Монгол орны хог ургамлын судалгааны явц, цаашдын чиг хандлага 2018 Дэлгэрэнгүй
17.Эрдэм шинжилгээний илтгэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Чимидтогтох Мягмар, Нанж Энхболд, Далхаа Цэвээндорж, Ц. Уянга Внедрения передовых технологий защиты от вредных организмов при хранений продукций сельского хозяйства 2018 Дэлгэрэнгүй
18.Эрдэм шинжилгээний илтгэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Чимидтогтох Мягмар Ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүнээс агуулахын шавьж, хачиг илрүүлэх, тэмцэх дэвшилтэт арга технологи 2017 Дэлгэрэнгүй
2 Нанж Энхболд, Далхаа Цэвээндорж Хаалттай орчинд тархдаг жижиг хөхтнүүд, тэдгээрээс хамгаалах 2017 Дэлгэрэнгүй
3 Нанж Энхболд, Далхаа Цэвээндорж Агуулах орон байрт тархдаг жижиг хөхтөнүүд, тэдгээрээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах 2017 Дэлгэрэнгүй
4 Чимидтогтох Мягмар Үр тариа, өвс тэжээл, хүнсний бүтээгдэхүүнийг агуулахын шавьж, хачгаас хамгаалах дэвшилтэт арга 2017 Дэлгэрэнгүй
5 Нанж Энхболд, Далхаа Цэвээндорж Хөнөөлт мэрэгч амьтад, тэдгээртэй тэмцэх дэвшилтэт арга 2017 Дэлгэрэнгүй
6 Чимидтогтох Мягмар Зонхилон илэрдэг хорио цээртэй үе хөлтөний морфологи, биологийн онцлог, тэмцэх арга 2018 Дэлгэрэнгүй
7 Чимидтогтох Мягмар, Мижидсүрэн Бямбасүрэн, Ц. Уянга Стратегийн таримал буудайн чанар, аюулгүй байдлын судалгааны дүнгээс 2018 Дэлгэрэнгүй
8 Ц. Уянга, Чимидтогтох Мягмар, Мижидсүрэн Бямбасүрэн Буудайн үрэн дэх афлатоксиныг судадсан дүн 2018 Дэлгэрэнгүй
9 Ц. Уянга, Мижидсүрэн Бямбасүрэн, Чимидтогтох Мягмар Буудайн үрэнд микотоксин үүсгэгч мөөгөнцрийг судалсан дүнгээс 2018 Дэлгэрэнгүй
10 Нанж Энхболд, Далхаа Цэвээндорж Газар тариалан, хүнсний бүтээгдэхүүний агуулах, орон байрт илэрдэг амьтад 2018 Дэлгэрэнгүй
11 Б. Энхбаяр, Нанж Энхболд, Далхаа Цэвээндорж Хамгаалагдсан орчны мэрэгчдийн зүйлийн бүрэлдэхүүн, тархалтын судалгаа 2018 Дэлгэрэнгүй
12 Мажаа Отгонсүрэн Гадаад дотоод хорио цээртэй хог ургамал, тэдгээрийн морфологи, биологи, экологийн онцлог, оновчтой тэмцэх арга технологи 2018 Дэлгэрэнгүй
13 Ц. Уянга, Чимидтогтох Мягмар, Мижидсүрэн Бямбасүрэн Ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүний хадгалалтын үеийн мөөгөнцрийн тархалт, үрийн чанар үзүүлэх нөлөөг тогтоосон дүн 2018 Дэлгэрэнгүй
14 Ц. Уянга, М. Маш-Үлэмж, Нанзаддорж Жалбажав, Далхаа Цэвээндорж, Чимидтогтох Мягмар Ургамал, ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүнийг хөнөөлт организмаас хамгаалах дэвшилтэт технологи 2018 Дэлгэрэнгүй
15 Чимидтогтох Мягмар Ургамал хамгаалал, ургамлын хорио цээрийн чиглэлээр хийгдэж буй судалгааны ажлын үр дүн, асуудал, шийдэл 2018 Дэлгэрэнгүй
19.Аргачлал

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
20.Ишлэл


Сэтгэгдэл бичих
Нэр :


СЭТГЭГДЛҮҮД