Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Газрын цардасын органик бодисын судалгааСалбар : Байгалийн шинжлэх ухаан

Төслийн дугаар :

Төслийн төрөл : ШУА грант

Хугацаа: 2019-2019

Санхүүжилт: 4,000.0 мян.төг

Түлхүүр үг : Эмчилгээний шавар, нанокомпозит, модны хими биогеополимер

Үр дүн

ШУА-ийн Хими, химийн технологийн хүрээлэн дээр суурь болон хавсрага судалгааны хүрээнд 20 гаруй жил явагдсан “Газрын царцдасын органик бодисын судалгаа”-ны үр дүнг нийтийн хүртээл болгох зорилгоор хийгдсэн Шинжлэх ухааны академийн захиалгаар 4 сая төгрөгийн санхүүжилт авч хийгдсэн ажлын хүрээнд Монгол орны модны хими, Биологийн идэвхит цахиур органик нэгдлийн нийлэгжүүлэлт, Монгол орны байгалийн зарим хурдасны химийн бүрэлдэхүүн, эмчилгээний шаврын химийн найрлага, биологийн идэвхи, эмчилгээний шавар, нүүрс, занараас ялгасан байгалийн полимерт суурилсан шинэ төрлийн нанокомпозит, тэдгээрийн физик химийн шинж чанар, биологийн идэвхи, Биологийн идэвхит зарим нэгдлүүдийн бага ба хэт бага тунгийн нөлөөний талаар гадаад дотоодод хэвлүүлсэн ЭШ-ний бүтээл, нэг сэдэвт зохиол, Шинэ бүтээл, патент, батлуулсан Монгол улсын стандартын тоймыг багтаасан 9 бүлэг, 420 хуудас бүхий 52,5 хэвлэлийн хуудас бүхий номыг эмхтгэн бичиж хэвлүүлсэн болно.

Удирдагч


Эрдэм шинжилгээний бүтээл
1. Нэг сэдэвт бүтээл, ном, товхимол /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 “ХШУ-ны доктор, профессор Г. Долмаагийн бүтээлийн дээжис” 2019 Дэлгэрэнгүй
2. Эрдмийн зэрэг горилсон бүтээлийн нэр

3. Шинэ ба шинэчилсэн бүтээгдэхүүний загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
4. Шинэ болон шинэчилсэн технологи /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
5. Тоног төхөөрөмжийн туршилтын загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
6. Батлагдсан стандарт

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
7. Зөвлөмж

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
8. Заавар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
9. Патент

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
10.Ашигтай загварын гэрчилгээ


Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
12. Техник эдийн засгийн үндэслэл

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
13. Газрын зураг, атлас

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
14. Шинэ онол, теором

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
15. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
16. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
17.Эрдэм шинжилгээний илтгэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
18.Эрдэм шинжилгээний илтгэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
19.Аргачлал

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
20.Ишлэл


Сэтгэгдэл бичих
Нэр :


СЭТГЭГДЛҮҮД