Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Эдийн засгийн системийн салбар хоорондын холбоосын математик шинжилгээ ба хэтийн төлвийн тооцооны хувилбаруудСалбар : Нийгмийн шинжлэх ухаан

Төслийн дугаар :

Төслийн төрөл : ШУТ төсөл

Хугацаа: 2019-2020

Санхүүжилт: 30,000.0 мян.төг

Түлхүүр үг : Баланс, макро, микро эдийн засаг, цар тахал, тогтвортой хөгжил

Үр дүн

Судалгааны үр дүнгээр төслийн зорилгыг хангах математик загвар, тооцоолон бодох алгоритмууд томьёологдсон болно. Мөн судалгааны үр дүнгээр эрдэм шинжилгээний 8 өгүүлэл, илтгэл, 1 сэдэвт, 3 эрдэм шинжилгээний бүтээл хэвлэгдэн нийтийн хүртээл болсон.

Удирдагч

Шинжлэх ухааны доктор(ScD)


Эрдэм шинжилгээний бүтээл
1. Нэг сэдэвт бүтээл, ном, товхимол /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Цэрэндорж Батсүх, Ц. Отгонжаргал Корона вирусийн тархалт ба Монголын эдийн засаг болон дэлхийн эдийн засаг дахь нөлөөлөл 2020 Дэлгэрэнгүй
2 Цэрэндорж Батсүх, Ц. Эрдэнэбат Цар тахал ба хямралын үеийн Монголын эдийн засгийн сэргэлт, тогтвортой хөгжилд шилжих асуудлууд 2021 Дэлгэрэнгүй
3 Цэрэндорж Батсүх, Т. Аюурсайхан Орчин үеийн Монголын эдийн засгийн бүтцийн математик шинжилгээ 2021 Дэлгэрэнгүй
2. Эрдмийн зэрэг горилсон бүтээлийн нэр

3. Шинэ ба шинэчилсэн бүтээгдэхүүний загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
4. Шинэ болон шинэчилсэн технологи /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
5. Тоног төхөөрөмжийн туршилтын загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
6. Батлагдсан стандарт

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
7. Зөвлөмж

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
8. Заавар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
9. Патент

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
10.Ашигтай загварын гэрчилгээ


Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
12. Техник эдийн засгийн үндэслэл

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
13. Газрын зураг, атлас

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
14. Шинэ онол, теором

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Санжаа Будням Монголын эдийн засагт салбар хоорондын балансын аргачлалыг хэрэглэх онол, арга зүй боловсрогдсон. 2021 Дэлгэрэнгүй
15. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 S. Budnyam Mathematical modeling of the development of the information society 2021 Дэлгэрэнгүй
2 S. Budnyam Mathematical modeling of knowledge Economics 2021 Дэлгэрэнгүй
16. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Санжаа Будням, Цэрэндорж Батсүх, Б. Отгонжаргал Коронавирусын халдварлалтын нэгэн хувилбарын математик загвар 2020 Дэлгэрэнгүй
2 Санжаа Будням Математикийн нээлтүүд өчигдөр, өнөөдөр, маргааш 2020 Дэлгэрэнгүй
3 Санжаа Будням Мэдээллийн ба эдийн засаг-математик загваруудын харьцаа 2021 Дэлгэрэнгүй
4 Санжаа Будням, Б. Отгонжаргал Макро эдийн засгийн салбар хоорондын динамик загварын цогцолбор боловсруулах арга зүй 2021 Дэлгэрэнгүй
5 Санжаа Будням, Цэрэндорж Батсүх, Б. Отгонжаргал Эдийн засгийн системийн салбаруудын бүтээгдэхүүний хүчин зүйлсийн динамикийн судалгаанд салбар хоорондын балансын аргын хэрэглээ 2021 Дэлгэрэнгүй
17.Эрдэм шинжилгээний илтгэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Санжаа Будням Мэдлэгийн эдийн засгийн математик загварчлал (ОХУ-Эрхүү хотын их сургуулийн зохион байгуулсан динамик систем, математик загварчлал, зохимжтой удирдлага) 2020 Дэлгэрэнгүй
2 Санжаа Будням Мэдээлэлжсэн нийгмийн математик загвар 2020 Дэлгэрэнгүй
18.Эрдэм шинжилгээний илтгэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Будн Хиймэл оюун ухаан: Ололт ба ирээдүй 2020 Дэлгэрэнгүй
2 Санжаа Будням Математикийн нээлтүүд – өчигдөр, өнөөдөр, маргааш 2021 Дэлгэрэнгүй
3 Санжаа Будням Мэдээллийн ба эдийн засаг математик загваруудын харьцаа 2021 Дэлгэрэнгүй
19.Аргачлал

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
20.Ишлэл


Сэтгэгдэл бичих
Нэр :


СЭТГЭГДЛҮҮД