Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Ерөнхий мэдээлэл

Нэргүй овогтой Урантогтох

Боловсролын доктор(PhD)

Салбар : Нийгмийн шинжлэх ухаан, 5.9 Бусад нийгмийн шинжлэх ухаан


Бүтээлийн ишлэгдсэн байдал


Ишлэгдсэн бүтээл Төрөл Ишлэсэн бүтээл Төрөл Хуудас
Ишлэгдсэн бүтээл бүртгэгдээгүй байна.


Бүтээлийн жагсаалт