Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Цахилгаан эрчим хүч ба ачааллыг хүчин зүйлийн шинжлэлийн аргуудаар загварчлах судалгааСалбар : Инженерийн ухаан, технологи , 2.2 Цахилгааны инженерчлэл, Электроникийн инженерчлэл, Мэдээллийн инженерчлэл
Улсын дугаар : 4377
Хамгаалсан он : 2022
Түлхүүр үг : Төвийн эрчим хүчний систем, Цахилгаан шугам сүлжээ, корреляцийн, матриц, МВА, МВт, кВт.цаг

Аннотаци

ТЭХС-ийн цахилгаан ачаалал, цахилгаан ачааллын өөрчлөлтед нөлөөлех гол хүчин зүйлүүдийг ялгах, тэдгээрийн физик тайлбарыг егч, улмаар хүчин зүйлийн загварыг байгуулахад энэхүү судалгааны ажлын зорилго оршино.
Диссертацийн ажилд боловсруулсан аргачлал, алгортм болон цахилгаан ачааллын ба цахилгаан эрчим хүчний хүчин зүйлийн загваруудыг манай орны бусад эрчим хүчний системүүд ба цахилгаан шугам сүлжээний газруудад цахилгаан ачааллын телөвлөлтөд хэрэглэх боломжтой юм.Зохиогч

Боловсролын доктор(PhD)

Бүтээлийн тоо : 7

Ишлэгдсэн тоо : 0
Ишлэлүүд


Ишлэл бүртгэгдээгүй байна.
Зохиогч Нэр Төрөл Он Салбар

Үзсэн тоо(Нийт) 40
Сүүлийн сард 3
Татагдсан тоо(Нийт) 0
Сүүлийн сард 0
Ишлэгдсэн тоо 0
Сэтгэгдэл бичих
Нэр :


СЭТГЭГДЛҮҮД

Шинжлэх ухааны доктор(ScD)

Бүтээлийн тоо : 377

Ишлэгдсэн тоо : 0