Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Нягтын функционалын онолоор атомын үндсэн болон өдөөгдсөн төлөвийг тооцоолох ньСалбар : Байгалийн шинжлэх ухаан , 1.3 Физикийн шинжлэх ухаан
Улсын дугаар : 4437
Хамгаалсан он : 2022
Түлхүүр үг : өөртөө нийцсэн орон, атомын электрон бүтэц, солилцооны потенциал, диксрет

Аннотаци

Нягтын функционалын онолын Кон-Шэмийн тэгшитгэлээр He, Li, Ве-ын атомуудын нэг болон хоёр удаа өдөөгдсөн төлөвүүдийн нягт ба энерпшг тооцоолсон. Кон-Шэмийн тэгшитгэлийг бөмбөлөг координаттай системд Кулоны долгион функцтэй дискрет хувьсагчийн аргаар бодсон. Энд координатыг жигд биш, оптималиар дискретчилж, нарийвчлал сайтай шийдинг гаргаж авна. Тооцооны үр дүнгүүдийг Рой нарын псевдоспектриал аргаар тооцоолсон болон туршлагын үр дүнтэй харьцуулахад He, Li, Be атомуудын үндсэи төлөвийн энергийн утга нь бусад судлаачдын үр дүнтэй сайн тохирсон.Зохиогч

Боловсролын доктор(PhD)

Бүтээлийн тоо : 1

Ишлэгдсэн тоо : 0
Ишлэлүүд


Ишлэл бүртгэгдээгүй байна.
Зохиогч Нэр Төрөл Он Салбар

Үзсэн тоо(Нийт) 43
Сүүлийн сард 12
Татагдсан тоо(Нийт) 0
Сүүлийн сард 0
Ишлэгдсэн тоо 0
Сэтгэгдэл бичих
Нэр :


СЭТГЭГДЛҮҮД

Боловсролын доктор(PhD)

-

Бүтээлийн тоо :

Ишлэгдсэн тоо :

Боловсролын доктор(PhD)

-

Бүтээлийн тоо :

Ишлэгдсэн тоо :