Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Ерөнхий мэдээлэл

Дамба овогтой Идэрбат

Боловсролын доктор(PhD)

Салбар : Байгалийн шинжлэх ухаан, 1.7 Бусад байгалийн шинжлэх ухаан

Бүтээлийн тоо: 1

Ишлэгдсэн тоо: 0

Диссертацийн ажил

Сэдэв Он Салбар
Хошуу галуу (Anser cygnoides)-ны үржлийн болон нүүдлийн экологи 2021 Байгалийн шинжлэх ухаан

Бүтээлийн жагсаалт

Зохиогч Нэр Төрөл Он Салбар
Бүтээл бүртгэгдээгүй байна.