Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Ерөнхий мэдээлэл

Болд овогтой Баатархүү

Боловсролын доктор(PhD)

Салбар : Байгалийн шинжлэх ухаан, 2.1 Иргэний инженерчлэл

Бүтээлийн тоо: 2

Ишлэгдсэн тоо: 0

Диссертацийн ажил

Сэдэв Он Салбар
Диссертаци бүртгэгдээгүй байна.

Бүтээлийн жагсаалт

Зохиогч Нэр Төрөл Он Салбар
Болд Баатархүү, Амгаланбаатар Авирмэд, Самен Абденбай УДАЛГААНЫ ӨГҮҮЛЛИЙН НӨЛӨӨГ ХЭМЖИХ НЬ
Өгүүлэл
Байгалийн шинжлэх ухаан
Болд Баатархүү Патент
Патент
2019 Байгалийн шинжлэх ухаан