Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Ерөнхий мэдээлэл

Дашдондов овогтой Ургамалсувд

Боловсролын доктор(PhD)

Салбар : Инженерийн ухаан, технологи, 2.11 Бусад инженерчлэл, технологи

Бүтээлийн тоо: 1

Ишлэгдсэн тоо: 0

Диссертацийн ажил

Сэдэв Он Салбар
Газрын тосны бүтээгдэхүүн хадгалах босоо ган савны ашиглалтын судалгаа 2022 Инженерийн ухаан, технологи

Бүтээлийн жагсаалт

Зохиогч Нэр Төрөл Он Салбар
Бүтээл бүртгэгдээгүй байна.