Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Судалгаа боловсруулалтын ажлын хайлтХайх СБА           

Төслийн нэр:
Төслийн удирдагч овог: Төслийн удирдагч нэр:
Төслийн төрөл: Захиалагч:
Салбар: Түлхүүр үг:
Он: Аннотаци:
Хайлтын үр дүн: 4286 бичлэг олдлоо.


Улсын дугаар Судалгаа боловсруулалтын ажлын нэр Удирдагч Дуусах Салбар
201300019 Бэлчээр сайжруулах механикжсан технологийн машин багаж үйлдвэрлэх 2013 Хөдөө аж ахуйн (ХАА) шинжлэх ухаан
201500041 Бионүүрсний үйлдвэр байгуулах 2015 Инженерийн ухаан, технологи
202200010 Зуун дамнасан үндэсний хэл бичгийн судлалын түүх С.Байгалсайхан 2021 Нийгмийн шинжлэх ухаан
202000030 Монгол төрийн алтан аргамж түүх ба орчин үе сэдэвт 2 боть бүтээл Д.Золбоо 2020 Нийгмийн шинжлэх ухаан
202000029 Эмийн ургамлын биологийн идэвхийн судалгааны асуудалд 2020 Байгалийн шинжлэх ухаан
202000023 Шинжлэх ухаан, төр нийгмийн зүтгэлтэн академич Б.Чадраа /2 боть номоор/ 2020 Нийгмийн шинжлэх ухаан
202000010 Ходоодны хожуу үеийн хавдрын эрсдлийг бууруулах гарын авлага боловсруулах Л.Тулгаа 2020 Анагаах ухаан, эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан
202000009 Бэлчээрийн баг малын дотор махаар бэлэн хоол үйлдвэрлэх технологи .Бямбасүрэн 2020 Байгалийн шинжлэх ухаан
202000007 Монгол орны нугын ургамалжлын хөдлөлзүйн судалгаа Н.Нарантуяа 2020 Байгалийн шинжлэх ухаан
202000003 Монголчуудын ан амьтныг хамгаалах уламжлалт зан үйл,ёс заншил ба орчин үе Д.Оюунгэрэл 2020 Байгалийн шинжлэх ухаан