Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Судалгаа боловсруулалтын ажлын хайлтХайх СБА           

Төслийн нэр:
Төслийн удирдагч овог: Төслийн удирдагч нэр:
Төслийн төрөл: Захиалагч:
Салбар: Түлхүүр үг:
Он: Аннотаци:
Хайлтын үр дүн: 4465 бичлэг олдлоо.


Улсын дугаар Судалгаа боловсруулалтын ажлын нэр Удирдагч Дуусах Салбар
201300019 Бэлчээр сайжруулах механикжсан технологийн машин багаж үйлдвэрлэх 2013 Хөдөө аж ахуйн (ХАА) шинжлэх ухаан
201500041 Бионүүрсний үйлдвэр байгуулах 2015 Инженерийн ухаан, технологи
202100097 Сэтгэл хөдлөл, зан үйлийн эмгэгтэй өсвөр насныхны сэтгэцийн эрүүл мэндийн чиг хандлага, нийгэмд үзүүлэх нөлөөг кластер аргаар тандан судлах 2021 Анагаах ухаан, эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан
202100079 Хиймэл оюун ухаан болон их өгөгдлийн шинжилгээнд суурилсан эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чатбот хөгжүүлэлт Д.Золзаяа 2021 Инженерийн ухаан, технологи
202200060 Геосоронзон орны мэдээллээр газрын гүний дулааны орны урсгалыг тодорхойлох Г.Баянжаргал 2021 Байгалийн шинжлэх ухаан
202200042 10 гэв/с импульстэй протон протон, протон цөмийн харилцан үйлчлүүдийн фазын шилжилтийн судалгаа 2021 Байгалийн шинжлэх ухаан
202200031 Дижитал /цахим тоон/ эдийн засаг ба аж үйлдвэрийн IV хувьсгал 2021 Нийгмийн шинжлэх ухаан
202200029 Цог сэтгүүлийн цахим мэдээллийн сан Ж.Цэзэн 2021 Хүмүүнлэгийн ухаан
202200022 GPS буюу байршил тогтоогч цогц хяналтын системийн нарийвчлалыг сайжруулж дотоодын зах зээлд нэвтрүүлэх нь Д.Ууганбаатар 2022 Инженерийн ухаан, технологи
202200021 Архины бус шалтгаант элэг өөхлөх өвчин Л.Тулгаа 2021 Анагаах ухаан, эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан