Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Ерөнхий мэдээлэл

Ёл овогтой Доржбат

Боловсролын доктор(PhD)

Салбар : Хөдөө аж ахуйн (ХАА) шинжлэх ухаан

Бүтээлийн тоо: 2

Ишлэгдсэн тоо: 0

Диссертацийн ажил


Бүтээлийн жагсаалт

Зохиогч Нэр Төрөл Он Салбар
Бүтээл бүртгэгдээгүй байна.