Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Бүтээлийн хайлт

Энэ хуудасыг ашиглан өөрийн судалгаанд шаардлагатай бүтээлийг хайх боломж олгож байна.

Хайх бүтээл           

Сэдэв:
Зохиогч: Диссертацийн дугаар:
Салбар: Түлхүүр үг:
Он: Аннотаци:
Хайлтын нөхцөл :
  • Түлхүүр үг:"II"
Хайлтын үр дүн: 6 бичлэг олдлоо.
Улсын
дугаар
Зохиогч Бүтээлийн нэр Он Төрөл
4398 Дашдаваа Батхишиг Лейцин-баялаг давталтат уургийн хувьсах сегментийн онцлог ба бүтцэд гүйцэтгэх үүрэг 2022
Диссертаци
4013 Нэргүй Ариунжаргал Эрүүл мэндийн байгууллагын үйлчилгээний чанарыг үнэлэх загварыг сайжруулах боломж (ii шатлалын эмнэлгийн жишээн дээр) 2019
Диссертаци
3305 Далхаа Цэвээндорж Бэлчээр, тариалангийн хөнөөлт мэрэгчидтэй механик биологийн аргаар тэмцсэн дүн. 2015
Диссертаци
3269 Цэрэнпил Цэенханд Буриад хонины аж ахуй биологийн онцлог, махан ашиг шимийн үндсэн үзүүлэлт 2015
Диссертаци
2846 Цэрэндорж Одбаатар Монгол нутаг дахь эртний Уйгурын бунхант булшны судалгаа 2013
Диссертаци
674 Гийвшинэн Наранцэцэг Хөдөөгийн бираага /Thlaspi arvense L/ ургамлын фармакологийн судалгаа 1994
Диссертаци